logo
 
qizhipic
产品中心 Products  
COGNIS-消泡剂
BASF.EFKA-消泡剂
BASF.EFKA-流平剂
BASF.EFKA-分散剂
BASF.光稳定剂
BASF.光引发剂
BASF.COGNIS-流变助剂
BASF.COGNIS-消泡剂
BASF.COGNIS-分散剂
BASF.COGNIS-表面助剂
 
产品名称
产品描述
固含(%)
voc含量(%)
产品特性
Dehydran SE2
乳液型消泡剂
20
<0.1
高性能,超低VOC,用于水性涂料,清漆及油墨,储存稳定性佳
Dehydran 1293
改性硅氧烷类
10
90
相容性极佳,用于高光涂料及清漆,缩孔倾向小
Dehydran 2293
改性硅氧烷类
100
<0.5
不含voc,相容性佳,用于高光涂料及清漆,缩孔倾向小
Foamstar A 38
星型聚合物消泡剂
100
<0.5
用于高性能水性涂料,长效稳定及快速破泡